ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εργασιακή Ψυχολογία και Επαγγελματική Νοοτροπία

Εργασιακή Ψυχολογία και Επαγγελματική Νοοτροπία

Διάρκεια εκπαίδευσης: 9 Εβδομάδες

5/5

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Απευθυνόμαστε σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προϊστάμενους τμημάτων δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό να εντοπισθούν οι διαχειριστικές τους ικανότητες και να εξελιχθούν οι δυνατότητες τους τόσο στην επικοινωνία όσο και στην διερεύνηση αναγκών.

 

Έμφαση δίνεται στην οργάνωση της ομάδας, τη δύναμη και μέθοδο της διαπραγμάτευσης, μεθόδους επικοινωνίας και συμμετοχικής ακρόασης.

 

Επιπλέον τα σεμινάρια απευθύνονται και στο εργατικό δυναμικό, τους υπαλλήλους της εταιρείας, επιχείρησης ή οργανισμού, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Το σεμινάριο έχει δύο κατευθύνσεις, ανάλογα τους συμμετέχοντες, με αντίστοιχο επιμερισμό της θεματολογίας (πλευρά εργοδότη- Manager και πλευρά εργατικού δυναμικού).

 

Τί θα πετύχετε

 

Η επιστημονική ομάδα του LiveUup έχει μελετήσει και σχεδιάσει ειδικά  σεμινάρια εργασιακής ψυχολογίας, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται ο τρόπος εξύψωσης του επαγγελματικού σας κύρος και ανάπτυξης νέων ελκυστικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών  και δεξιοτήτων.

 

Παρουσιάζονται τρόποι βελτίωσης την παραγωγικότητά σας και συνακόλουθα την ποιότητας εργασίας και εργασιακής ζωής.

 

Τα workshops των σεμιναρίων καλύπτουν θέματα management, marketing, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης ανθρώπινων όρων και αρχές εξυπηρέτησης και συμπεριφοράς κοινού- πολιτών.

 

Έτσι μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα μπορείτε να αγγίξετε το μέγιστο δυνατό των αποδόσεων σας στο εργασιακό περιβάλλον μα πάνω από όλα να αγαπήσετε το χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας.

 

Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν:

 

Τα σεμινάρια κινούνται γύρω από τους κάτωθι βασικούς άξονες:

 

Ψυχολογία των Οργανώσεων, που αφορά στα συστήματα και τους τρόπους που το περιβάλλον της εταιρείας συμβάλλει στην κινητοποίηση, την δημιουργία κινήτρων και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

 

Ψυχολογία του Προσωπικού, που αφορά σε όλα εκείνα τα κριτήρια, μεθόδους και τεχνικές, που επιστρατεύονται για την επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού.

 

Κλίμα εργασίας, με άλλα λόγια το εργασιακό πλαίσιο, τα προβλήματα που εντοπίζονται εκεί σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο, δηλαδή μεταξύ προισταμενών και υφισταμένων ή μεταξύ των υπαλλήλων, και τρόποι αντιμετώπισής τους, δημιουργία ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος και υγιούς κλίματος συνεργασίας.

 

Οι εκπαιδεύσεις στηρίζονται σε ρεαλιστικά παραδείγματα, σενάρια από την καθημερινότητα των συμμετεχόντων, την διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν και πραγματοποιούνται μέσα από παιχνίδια ρόλων και  προσομοιώσεις.

Η κάθε εβδομαδιαία εκπαίδευση περιέχει:

 1. Ένα (1) εκπαιδευτικό Video -διάρκειας μίας ώρας- με τη μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας, στο οποίο αναλύουμε τη θεματολογία της εβδομάδας.
 2. Οnline ασκήσεις και πρακτικές βασισμένες στη θεωρία και τις τεχνικές που αναφέρονται στην εκπαίδευση.
 3. Παραδείγματα περιπτώσεων και αποδόσεις υποδειγμάτων συμπεριφοράς.
 4. Μία live συνεδρία - μέσω internet ή δια ζώσης- διάρκειας μίας ώρας που θα συζητάμε τα όσα διδαχθήκαμε στην ενότητα και θα αναλύουμε όποιες απορίες υπάρχουν.
 5. Οnline ασκήσεις και πρακτικές βασισμένες στη θεωρία και τις τεχνικές που αναφέρονται στην εκπαίδευση.

Εβδομαδιαία Θεματολογία:

Κλάδος Διευθυντικών Στελεχών και Manager
 • Τι συνιστά έναν επιτυχημένο οργανισμό;
 • Λειτουργία των οργανισμών: δομή και σχεδιασμός
 • Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις
 • Διαδικασίες επιλογής προσωπικού
 • Τρόποι Κινητοποίησης προσωπικού
 • Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας
 • Αξιακός κώδικας επιχειρήσεων
 • Η μαγική ικανότητα της Διαπραγμάτευσης
 • Ηγεσία- Ηγέτης γεννιέσαι ή γίνεσαι;
Κλάδος Εργατικού Δυναμικού
 • Εργαζόμενος και εργασιακό περιβάλλον: κατανόηση του εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή σε αυτό
 • Εργασιακό στρες
 • Ομαδική λειτουργία - Ομαδικότητα
 • Αξιοποίηση προσωπικών χαρισμάτων στο χώρο εργασίας
 • Επαγγελματική ικανοποίηση
 • Ικανοποίηση καταναλωτή - διαχείριση παραπόνων
 • Ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας
 • Το αίσθημα του "ανήκω" στο χώρο εργασίας
 • Διαχείριση συγκρούσεων με συναδέλφους

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: On demand

Το εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιείται On demand και το κόστος μορφοποιείται έπειτα από την επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο, προς αξιολόγηση των εκάστοτε δεδομένων.