ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εργασιακή Ψυχολογία και Επαγγελματική Νοοτροπία

Εργασιακή Ψυχολογία και Επαγγελματική Νοοτροπία

Διάρκεια εκπαίδευσης: 9 Εβδομάδες

5/5

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Απευθυνόμαστε σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προϊστάμενους τμημάτων δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό να εντοπισθούν οι διαχειριστικές τους ικανότητες και να εξελιχθούν οι δυνατότητες τους τόσο στην επικοινωνία όσο και στην διερεύνηση αναγκών.

 

Έμφαση δίνεται στην οργάνωση της ομάδας, τη δύναμη και μέθοδο της διαπραγμάτευσης, μεθόδους επικοινωνίας και συμμετοχικής ακρόασης.

 

Επιπλέον τα σεμινάρια απευθύνονται και στο εργατικό δυναμικό, τους υπαλλήλους της εταιρείας, επιχείρησης ή οργανισμού, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Το σεμινάριο έχει δύο κατευθύνσεις, ανάλογα τους συμμετέχοντες, με αντίστοιχο επιμερισμό της θεματολογίας (πλευρά εργοδότη- Manager και πλευρά εργατικού δυναμικού).

 

Τί θα πετύχετε

 

Η επιστημονική ομάδα του LiveUup έχει μελετήσει και σχεδιάσει ειδικά  σεμινάρια εργασιακής ψυχολογίας, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται ο τρόπος εξύψωσης του επαγγελματικού σας κύρος και ανάπτυξης νέων ελκυστικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών  και δεξιοτήτων.

 

Παρουσιάζονται τρόποι βελτίωσης την παραγωγικότητά σας και συνακόλουθα την ποιότητας εργασίας και εργασιακής ζωής.

 

Τα workshops των σεμιναρίων καλύπτουν θέματα management, marketing, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης ανθρώπινων όρων και αρχές εξυπηρέτησης και συμπεριφοράς κοινού- πολιτών.

 

Έτσι μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα μπορείτε να αγγίξετε το μέγιστο δυνατό των αποδόσεων σας στο εργασιακό περιβάλλον μα πάνω από όλα να αγαπήσετε το χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας.

 

Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν:

 

Τα σεμινάρια κινούνται γύρω από τους κάτωθι βασικούς άξονες:

 

Ψυχολογία των Οργανώσεων, που αφορά στα συστήματα και τους τρόπους που το περιβάλλον της εταιρείας συμβάλλει στην κινητοποίηση, την δημιουργία κινήτρων και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

 

Ψυχολογία του Προσωπικού, που αφορά σε όλα εκείνα τα κριτήρια, μεθόδους και τεχνικές, που επιστρατεύονται για την επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού.

 

Κλίμα εργασίας, με άλλα λόγια το εργασιακό πλαίσιο, τα προβλήματα που εντοπίζονται εκεί σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο, δηλαδή μεταξύ προισταμενών και υφισταμένων ή μεταξύ των υπαλλήλων, και τρόποι αντιμετώπισής τους, δημιουργία ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος και υγιούς κλίματος συνεργασίας.

 

Οι εκπαιδεύσεις στηρίζονται σε ρεαλιστικά παραδείγματα, σενάρια από την καθημερινότητα των συμμετεχόντων, την διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν και πραγματοποιούνται μέσα από παιχνίδια ρόλων και  προσομοιώσεις.

Η κάθε εβδομαδιαία εκπαίδευση περιέχει:

Εβδομαδιαία Θεματολογία:

Κλάδος Διευθυντικών Στελεχών και Manager
Κλάδος Εργατικού Δυναμικού

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: On demand