ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Wellness Sessions

Τι είναι ένα πρόγραμμα ευεξίας;

 

Τα προγράμματα ευεξίας αφορούν σε μια συλλογή πρωτοβουλιών για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που σκοπό έχουν να μας κάνουν να νιώσουμε ”καλύτερα”.

 

Διαστάσεις ευεξίας

 

Η έννοια της ευεξίας συνδέεται συχνά με τις συνδρομές στο γυμναστήριο ή τη σωστή διατροφή, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής στη σωματική ευεξία. Στην πραγματικότητα, η ευημερία είναι πολλά περισσότερα!

Είναι όλα αυτά που οδηγούν στην αρμονία – εσωτερικά κι εξωτερικά.

 Είναι το αποτέλεσμα πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολλών διαστάσεων που, όταν καλλιεργούνται σε αρμονία, βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής. Τα αποτελεσματικά προγράμματα ευεξίας είναι αυτά που απευθύνονται και προωθούν ολιστικές διαστάσεις της ευημερίας. Ακολουθούν οκτώ κοινές διαστάσεις ευεξίας που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ενός ενιαίου προγράμματος στο χώρο εργασίας.

 

Τα wellness sessions ξεδιπλώνονται σε οκτώ παραμέτρους: φυσική κατάσταση, συναισθηματική κατάσταση, οικονομική παράμετρος, σκοπός- νόημα ζωής, κοινωνική παράμετρος, πνευματική ευεξία, επαγγελματική παράμετρος, και τέλος η περιβαλλοντική παράμετρος. Τα sessions μπορούν να γίνουν ατομικά ή συλλογικά και να αφορούν σε όλες ή σε επιμέρους παραμέτρους, όπως περιγράφονται παρακάτω. Τα σεμινάρια συνοδεύονται από δράσεις, workshops ακόμα και εξορμήσεις, προκειμένου και να λέμε και να κάνουμε!!!

Συστήνεται το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης.

 

  1. Φυσική Κατάσταση

Ενώ συνήθως ταυτίζεται με τις συνδρομές στο γυμναστήριο ή τη σωστή διατροφή, η φυσική ευεξία περιλαμβάνει πραγματικά την ομαλή λειτουργία όλων των φυσικών σωματικών λειτουργιών. Οι πρωτοβουλίες που ασχολούνται με οτιδήποτε, από την άσκηση έως τη διατροφή και τον ύπνο, εμπίπτουν στην ομπρέλα της φυσικής ευεξίας.

 

  1. Συναισθηματική ισορροπία

Η συναισθηματική ευεξία αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να το εκφράζει αποτελεσματικά σε άλλους. Η ψυχική υγεία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευεξίας, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο ενεργεί, σκέφτεται και αισθάνεται. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί για την αποτελεσματική βελτίωση της ψυχικής υγείας τους.

 

  1. Οικονομική Παράμετρος

Η οικονομική ευεξία αναφέρεται συνήθως στην οικονομική σταθερότητα κάποιου, η οποία είναι συνάρτηση του εισοδήματος, των εξόδων και των οφειλών. Η οικονομική ευεξία μπορεί επίσης να οριστεί ως ένα μέρος όπου ένα άτομο ξοδεύει και εξοικονομεί χρήματα στοχαστικά και οι συμπεριφορές και η σκέψη τους σχετικά με τα προσωπικά οικονομικά συμβάλλουν θετικά στους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους τους.

 

  1. Κοινωνική Διάσταση

Η κοινωνική ευεξία μπορεί να θεωρηθεί ως η κατάσταση του προσωπικού κοινωνικού δικτύου. Ως κοινωνικό είδος, οι άνθρωποι εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο και η ευημερία τους εξαρτάται κριτικά από την αίσθηση του ανήκειν. Τα προγράμματα ευεξίας μπορούν να σχεδιαστούν για την προώθηση θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, την ενίσχυση της συνοχής της ομάδας και τη βελτίωση της εμπλοκής.

 

  1. Επαγγελματική Οπτική

Η επαγγελματική ευεξία περιγράφει την ικανοποίηση, την ικανοποίηση και την ικανοποίηση ενός ατόμου με τη δουλειά του. Παράγοντες όπως η ισορροπία επαγγελματικής-ζωής και η επαγγελματική ανάπτυξη παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της επαγγελματικής ευεξίας.

 

  1. Σκοπός- Νόημα Ζωής

Το να είσαι και να αισθάνεσαι καλά περιλαμβάνει να έχεις αξίες και πεποιθήσεις που παρέχουν σκοπό στη ζωή, που επιτρέπει σε ένα άτομο να νιώθει ειρηνικά και σε αρμονία με τον εαυτό του και τους άλλους. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα να παραμείνει ανοιχτόμυαλος στις πεποιθήσεις των άλλων. Αυτή η διάσταση της ευημερίας αναφέρεται συχνά ως πνευματική ευεξία.

 

  1. Πνευματική Ευεξία

Η πνευματική ευεξία αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή σε σχολικές, πολιτιστικές και κοινοτικές δραστηριότητες. Όταν ένα άτομο είναι διανοητικά καλά, εργάζεται συνεχώς για την επέκταση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, που οδηγούν σε μια πιο ενθαρρυντική και επιτυχημένη ζωή. Οι οργανισμοί μπορούν να καλλιεργήσουν την πνευματική ευημερία προωθώντας τη δημιουργικότητα, την περιέργεια και τη δια βίου μάθηση.

 

  1. Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς θέμα διατήρησης του πλανήτη κατοικήσιμου για τις μελλοντικές γενιές ή απλώς θέμα για τους περιβαλλοντολόγους. Παρόλο που μικρές αλλαγές στη βιωσιμότητα μεταξύ μερικών ατόμων είναι δύσκολο να αναγνωριστούν σε μια κοινότητα ή σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν αντίκτυπο. Για άμεσα αποτελέσματα, το κάθε άτομο μπορεί να επικεντρωθεί στο περιβάλλον  του και το πεδίο ελέγχου του.